top of page

100毛 / 踏上這無紙旅途

成日畀人鬧無叉用嘅毛毛,當第一次聽到有人「無紙用」嘅時候,真你當堂嚇一跳瘋狂喺度笑——終於搵到同病相憐嘅人喇!點知,嗰位無紙用嘅恒仔(林嘉恒),原來係自願踏上無紙旅途嘅熱血少年,佢唔單止想將過去飄散消散失散嘅手繪電影海報文化花火重燃點起嚟,仲誓要去,畫一生!再睇埋佢熱情奔放,創意無限嘅作品,喺呢個 Modement,毛毛覺得自己係零⋯⋯Comments


bottom of page